top of page

Apel stanarima povodom učestalog curenja i raznošenja motornog ulja u garažama


U poslednje vreme, sve češća pojava u podzemnim garažama primetno je curenje motornog ulja iz automobila na garažnim mestima, koje se prilikom odlaska i dolaska na garažno mesto raznosi po garažama.

S obzirom na različite podloge u garažama, na ferobetonu negde su primetne manje, a negde mnogo veće fleke u samom ferobetonu. Čak i kada se reši curenje ulja na svom vozilu, fleke ostaju, a nisu ni malo lep prizor. Zbog svoje konzinstencije i sastava industrijska ulja su jedna od najtežih mrlja za ukloniti sa bilo koje površine. Još ako je fleka od ulja stara, njeno uklanjanje se čini gotovo nemogućim.


Podsećamo da je na osnovu Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2019 i 71/2021) u članu 4. propisano da su stanari dužni da posebne, zajedničke delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu i katastarsku parcelu na kojoj se nalazi objekat koriste sa potrebnom pažnjom i čuvaju od oštećenja i kvara, na način da ne ometaju ostale stanare u mirnom korišćenju posebnog i zajedničkog dela zgrade i da ne ugrožavaju bezbednost drugih lica.


Ovim putem skrećemo pažnju i upućujemo apel stanarima koji poseduju ili iznajmljuju garažno mesto u podzemnim garažama da saniraju curenje motornog ulja na svojim automobilima kako usled curenja ne bi dolazilo do raznošenja ulja po saobraćajnicama u garaži, a samim tim i oštećenja zajedničke imovine, kao i da će se šteta nastala oštećenjem zajedničke imovine potraživati od onog ko je štetu načinio.


Upravnici stambenih zajednica


852 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page