top of page

Budućim kupcima oprez i otvorite oči!

Prvo smo u Zemunske kapije tokom zime greškom plaćali veće račune za angažovanu snagu za grejanje po potrošnji za stanove GDS-a koji nisu prodati.

Sad