top of page

Donete odluke na sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 19, od 19.09.2023.

STAMBENA ZAJEDNICA ŠUMADIJSKA 19

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Beograd - Zemun, 19.09.2023. godine
Na skupštini stambene zajednice Šumadijska 19, ul. Šumadijska 19, Beograd-Zemun, koja je održana 19.09.2023. godine sa početkom u 20 časova, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon), kojom je predsedavao Milan Jevtović, upravnik stambene zajednice Šumadijska 19, po tačkama dnevnog reda, donete su sledeće odluke


1.


O D L U K A


Za upravnika stambene zajednice Šumadijska 19, opština Zemun, je izabran Milan Jevtović, vlasnik posebnog dela broj 15.


Ovlašćuje se upravnik stambene zajednice za podnošenje prijave i dokumentacije u Registru stambenih zajednica koji se vodi u Gradskoj opštini Zemun.


Odluka je doneta na osnovu 29 glasova prisutnih članova skupštine stambene zajednice. (ZA 29, PROTIV 0, UZDRŽANO 0).2.


O D L U K A


Ne usvaja se predlog odluke o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja po ponudi organizatora profesionalnog upravljanja Stepin upravnik d.o.o. Beograd i izboru Saše Stevanovića za profesionalnog upravnika za iznos od 480,00 dinara po stanu/lokalu i 120,00 dinara po garažnom mestu.


Odluka nije doneta jer je PROTIV donošenja odluke glasalo 26 članova skupštine. (ZA 0, PROTIV 26, UZDRŽANO 2, NIJE GLASALO 1).3.


O D L U K A


Ne usvaja se predlog odluke o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja po ponudi organizatora profesionalnog upravljanja CSI Stambeno d.o.o. Beograd i izboru Jasne Gajić za profesionalnog upravnika za iznos od 337,80 dinara po stanu/lokalu i 49,11 dinara po garažnom mestu.


Odluka nije doneta jer je PROTIV donošenja odluke glasalo 26 članova skupštine. (ZA 0, PROTIV 26, UZDRŽANO 2, NIJE GLASALO 1).UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE

ŠUMADIJSKA 19

Milan Jevtović, s.r.

13 views0 comments

Comments


bottom of page