top of page

Donete odluke na sednici skupštine Stambene zajednice Šumadijska 30, od 03.11.2022.

STAMBENA ZAJEDNICA ŠUMADIJSKA 30

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Beograd - Zemun, 19.12.2022. godine


Na skupštini stambene zajednice Šumadijska 30, u Zemunu, koja je održana 03.11.2022. godine sa početkom u 19 časova, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) donete su sledeće


O D L U K E


1. Usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za prenos vodomera baštenske hidrantske mreže sa Građevinske direkcije Srbije na SZ Šumadijska 32.

Odluka je doneta na osnovu 449 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


2. Usvaja se predlog odluke o prihvatanju ponude za unapređenje zelenila po ponudi firme 4evergreen u iznosu od 973.900,00 rsd uz pripadajući deo srazmerno površini stambene zajednice od 62.559,90 rsd.

Odluka je doneta na osnovu 386 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


3. Usvaja se predlog odluke o angažovanju saobraćajnog inženjera za izradu projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme na interne saobraćajnice u naselju.

Odluka je doneta na osnovu 417 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


4. Usvaja se predlog odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskih objekata.

Odlukaje doneta na osnovu 427 glasova prisutnih člano