top of page

Donete odluke na sednici skupštine Stambene zajednice Šumadijska 26, od 03.11.2022.

STAMBENA ZAJEDNICA ŠUMADIJSKA 26

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Beograd - Zemun, 19.12.2022. godine


Na sednici skupštini stambene zajednice Šumadijska 26, u Zemunu, koja je održana 03.11.2022. godine sa početkom u 19 časova, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) donete su sledeće


O D L U K E


1. Usvaja se predlog odluke o ravnopravnoj podeli zajedničkih ostava na nivou -2 na stambene zajednice Šumadijska 22, 26 i 28.

Odluka je doneta na osnovu 40 glasova prisutnih članova skupštine stambene zajednice.


2. Ne usvaja se predlog odluke o licitaciji davanja u zakup pripadajućih ostava po početnoj ceni od 1.500,00 dinara mesečno po ostavi.


3. Usvaja se predlog odluke o postavljanju zaštitnih zidnih pločica na nivou prizemlja i nivou -1 (okvirne površine 25m2), po ponudi od 35-40 eur sa pdv-om po m2 materijala i 17-20 eur sa pdv-om po m2 za rad.

Odluka je doneta na osnovu 41 glasa prisutnih članova skupštine stambene zajednice.


4. Usvaja se predlog odluke odluke o kupovini i montaži zaštitnih rešetki slivnika olučnih vertikala po ceni od 3.500,00 din bez pdv-a po komadu.