top of page

Donete odluke na sednici skupštine Stambene zajednice Šumadijska 32, od 03.11.2022.

STAMBENA ZAJEDNICA ŠUMADIJSKA 32

SKUPŠTINA STAMBENE ZAJEDNICE

Beograd - Zemun, 19.12.2022. godine


Na skupštini stambene zajednice Šumadijska 32, u Zemunu, koja je održana 03.11.2022. godine sa početkom u 19 časova, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) donete su sledeće


O D L U K E


1. Usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za prenos vodomera baštenske hidrantske mreže sa Građevinske direkcije Srbije na SZ Šumadijska 32.

Odluka je doneta na osnovu 449 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


2. Usvaja se predlog odluke o prihvatanju ponude za unapređenje zelenila po ponudi firme 4evergreen u iznosu od 973.900,00 rsd uz pripadajudi deo srazmerno površini stambene zajednice od 66.172,92 rsd.

Odluka je doneta na osnovu 386 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


3. Usvaja se predlog odluke o angažovanju saobraćajnog inženjera za izradu projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme na interne saobraćajnice u naselju.

Odluka je doneta na osnovu 417 glasova prisutnih članovasvih SZ naselja.


4. Usvaja se predlog odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskih objekata.

Odluka je doneta na osnovu 427 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


5. Usvaja se predlog odluke o visini naknade za postavljanje bašte ugostiteljskih objekata od 25,00 rsd po m2 dnevno za korišćenje prostora na zajedničkom zemljištu u sezoni.

Odluka je doneta na osnovu 427 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


6. Usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Placer Caffe-a“.

Odluka je doneta na osnovu 424 glasa prisutnih članova svih SZ naselja.


7. Usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Bistro Gate-a“.

Odluka je doneta na osnovu 424 glasa prisutnih članova svih SZ naselja.


8. Usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Činke“.

Odluka je doneta na osnovu 412 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


9. Usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu pekare „Kapije“.

Odluka je doneta na osnovu 411 glasova prisutnih članova svih SZ naselja.


10. Ne usvaja se predlog odluke o davanju saglasnosti za proširenje bašte u dužini od 4m po zahtevu „Bistro Gate-a“.


11. Usvaja se predlog odluke o kupovini magnetne oglasne table 9xA4 u iznosu od 35eur+pdv+transport po ponudi Seva Veternik.

Odluka je doneta na osnovu 42 glasa prisutnih članova skupštine stambene zajednice.


12. Usvaja se predlog odluke o kupovini slika na platnu 70x100 u iznosu 5.280,00 sa pdv i rabatom 20% po komadu.

Odluka je doneta na osnovu 37 glasova prisutnih članova skupštine stambene zajednice.


UPRAVNICA STAMBENE ZAJEDNICE

ŠUMADIJSKA 32

Slavica Durčić, s.r.

12 views0 comments

Comments


bottom of page