top of page

Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 15

Na elektronskoj, odnosno pisanoj sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 15, koja je održana 27.12.2021. godine, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), doneta je sledeća odluka:


ODBIJA SE plaćanje mesečnog zakupa prostorije TK Centra Građevinskoj direkciji Srbije.


Ukupno posebnih delova: 32 stana

Nedostupno: 0

Kvorum čini 17 vlasnika posebnih delova

Za donošenje odluke potrebno je 9 glasova


Za glasalo 19

Protiv 1

Uzdržano 0


Odluka je objavljena na oglasnoj tabli.


Upravnik SZ Šumadijska 15

Nikola Jakovljević

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page