top of page

Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 28

Na elektronskoj, odnosno pisanoj sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 28, koja je održana 27.12.2021. godine, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), donete su sledeće odluke:


1. ODBIJA SE plaćanje mesečnog zakupa prostorije TK Centra Građevinskoj direkciji Srbije.


2. DAJE SE saglasnost upravniku da u ime stambene zajednice može angažovati advokata i pokrenuti pravne radnje i sudski spor.


Ukupno posebnih delova: 88 stanova

Nedostupno: 37

Kvorum čini 26 vlasnika posebnih delova

Za donošenje odluke potrebno je 14 glasova


Za odluku 1 glasalo 43

Protiv 0

Uzdržano 2


Za odluku 2 glasalo 41

Protiv 2

Uzdržano 2


Odluke su objavljene na oglasnoj tabli.


Upravnik SZ Šumadijska 28

Nikola Jakovljević

6 views0 comments
bottom of page