top of page

Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 32

Na sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 32, koja je održana 27.12.2021. godine u 20:00 časova, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr.