top of page

Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 32

Na sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 32, koja je održana 27.12.2021. godine u 20:00 časova, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), donete su sledeće odluke:


1. ODBIJA SE plaćanje mesečnog zakupa prostorije TK Centra Građevinskoj direkciji Srbije.


2. DAJE SE saglasnost upravniku da u ime stambene zajednice može angažovati advokata i pokrenuti pravne radnje i sudski spor.


Ukupno posebnih delova: 88 stanova

Nedostupno: -

Kvorum čini 45 vlasnika posebnih delova

Za donošenje odluke potrebno je 23 glasa


Za odluku 1 glasalo 49

Protiv 0

Uzdržano 0


Za odluku 2 glasalo 46

Protiv 1

Uzdržano 2


Odluke su objavljene na oglasnoj tabli.


Upravnik SZ Šumadijska 32

Dmitar Medarević

2 views0 comments

Comments


bottom of page