top of page

Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 34

Na elektronskoj, odnosno pisanoj sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 34, koja je održana 27.12.2021. godine, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), donete su sledeće odluke:


1. ODBIJA SE plaćanje mesečnog zakupa prostorije TK Centra Građevinskoj direkciji Srbije.


2. DAJE SE saglasnost upravniku da u ime stambene zajednice može angažovati advokata i pokrenuti pravne radnje i sudski spor.


3. Donosi se odluka o kupovini oglasne table pod opcijom 1.


4. DONOSI SE odluka o kupovini i postavljanju metalnih pločica sa prezimenom za sandučiće.


Ukupno posebnih delova: 88 stanova

Nedostupno: 21

Kvorum čini 34 vlasnika posebnih delova

Za donošenje odluke potrebno je 18 glasova


Za odluku 1 glasalo 45

Protiv 2

Uzdržano 3


Za odluku 2 glasalo 39

Protiv 6

Uzdržano 5


Za odluku 3, opcija 1 glasalo 28

Za odluku 3, opcija 2 glasalo 22


Za odluku 4 glasalo 42

Protiv 5

Uzdržano 3


Odluke su objavljene na oglasnoj tabli.


Upravnik SZ Šumadijska 34

Nikola Jakovljević

13 views0 comments

Comments


bottom of page