top of page

Interne saobraćajnice ponovo u lošem stanju. Upućen dopis GDS-u i prijava inspekcijiPonovo samo kao stanari naselja Zemunske kapije svedoci neispunjavanja obaveza održavanja komunalnog reda i čistoće u okviru gradilišta i trase kojom se kreću mašine i mehanizacija.


Iako su upravnici stambenih zajednica Građevinskoj direkciji Srbije kao investitoru više puta upućivali primedbe na stanje koje se tiče higijene i oštećećenja internih saobraćajnica, ivičnjaka i trotoara, ostali smo bez reakcije.


Ovim putem obaveštavamo stanare naselja da su upranici stambenih zajednica ponovo uputili dopis Građevinskoj direkciji Srbije i vršiocu dužnosti direktora gospodinu Mirku Petroviću kao i prijavu komunalnoj inspekciji opštine Zemun a u vezi sa stanjem internih saobraćajnica.


Dopis objavljujemo u celosti:


Naselje Zemunske kapije <zemunskekapije1@gmail.com>
Nečistoća saobraćajnice duž gradilišta Naselje Zemunske kapije <zemunskekapije1@gmail.com>24. фебруар 2022. 12:14Коме: Gradjevinska Direkcija Srbije <office@gds.rs> Копија: Mirko Petrovic <mirko.petrovic@gds.rs>, CSI Stambeno <zemunskekapije@csistambeno.rs>
Poštovani, Ovim putem Vam se ponovo obraćamo u vezi sa neprihvaljivom nečistoćom koja se sa Vaše parcele prenosi ka našim zgradama objekata CDEGHF i prostoru oko naših zgrada, kao i oštećenjima saobraćajnica, sve kao posledica radova koje izvodite. Naime, kao što nesporno možete videti na fotografijama koje su u prilogu ovog mail-a, a sigurno ste videli i neposredno na svom gradilištu i u susedstvu, saobraćajnica je potpuno prljava, puna Vašeg građevinskog materijala i drugog otpada koji se raznosi po našoj parceli. S tim u vezi ljubazno Vas podsećamo da je Vaša obaveza da svoju parcelu držite u urednom stanju, da ste dužni da svoje površine redovno čistite, kao i da održavate prilazne staze i interne saobraćajnice, a posebno da ste u zakonskoj obavezi da uklonite svoj građevinski i ostali otpad. Dakle, svoju parcelu možete koristite jedino tako da ne oštećujete i ne onemogućavate korišćenje susednih zgrada i parcela. Kako ne bi bilo nesporazuma, navedeno znači da ste kao vlasnik nepokretnosti dužni da se pri korišćenju svoje nepokretnosti uzdržavate od radnji kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti, kao i da ste dužni da otklonite uzroke kojima se onemogućava mirno uživanje svojine stanara svih 20 stambenih zajednica (Šumadijska 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 47, 49). S obzirom na to, a kako ste se do sad dosledno oglušavali o svoje nesporne obaveze u vezi sa održavanjem čistoće, obaveštavamo Vas da ćemo prvenstveno o nečistoći koju ste ostavili obavestiti komunalnu inspekciju koja će evidentirati trenutno stanje, nakon čega ćemo o Vašem trošku angažovati treća lica koja će očistiti sav otpad koji je nanet na našu parcelu. U nadi da ćemo ovo pitanje ipak moći sporazumno da rešimo, S poštovanjem, Upravnici stambenih zajednica za objekte C, D, E, G, H, F naselja Zemunske kapije
113 views0 comments

Comments


bottom of page