top of page

Nastavljaju se radovi na objektu F. Rok za završetak radova 365 dana

Iako su radovi na objektu F u naselju Zemunske kapije trebali da budu u završnoj fazi, radovi su obustavljeni 30. jula 2019. godine nakon što je građevinska firma Banković, a prema zvaničnim podacima na sajtu Narodne banke Srbije, u blokadi (iznos blokade na dan 18.10.2019. godine je 723.001.854,06 rsd ili nešto više od 6 miliona evra), Građevinska direkcija Srbije je 22. avgusta 2019. godine raspisala javni poziv za podnošenje ponuda za veliku javnu nabavku VJN 04/19 za nastavak građenja stambeno-poslovnog objjekta F.


Prema podacima iz javnog poziva rok za dostavljanje ponuda bio je 26.09.2019. godine. Dva dana pre isteka roka, GDS je izvršio izmenu javnog poziva u kome je rok za dostavljanje ponuda 16.10.2019. godine.


Uvidom u dokumentaciju objavljenu na portalu javnih nabavki, prispela je samo jedna ponuda, te je 18.10.2019. godine, direktor Građevinske direkcije Srbije Nebojša Šurlan potpisao Odluku o dodeli ugovora kojom se ugovor za nastavak gradnje stambeno - poslovnog objekta F dodeljuje Grupi ponuđača koju čine:

- "Zidar" doo Negotin (nosilac posla), - "TVI" doo Beograd, - "Jadran" doo Beograd, - "K.E.S.Z. International" doo Beograd.


Na osnovu informacija iz Odluke o dodeli ugovora, ukupna cena iznosi 944.420.000,00 rsd, dok je rok završetka radova 365 dana od dana uvođenja u posao.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page