top of page

Nova pravosnažna presuda za NKOSK

17.10.2019. godine doneta je druga pravosnažna presuda za NKOSK. Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je pravosnažnu presudu kojom je poništena odredba o naplati provizije za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije NKOSK. Sa tom presudom, potvrđena je još jednom i nezakonitost naplate troška obrade kredita, saopštili su iz Udruženja bankarskih klijenata "Efektiva".


Banka ovom dužniku, članu Efektive, mora da vrati 43.000 dinara na ime naplaćenih troškova obrade, kao i 160.000 dinara