top of page

Obaveštenje stanarima iz objekta G - Redovna kontrola PP opreme

Obaveštavamo sve stanare iz objekta G da će se u utorak 20.04.2021. godine u 9:00 časova početi sa radovima iz oblasti zaštite od požara, odnosno periodično kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara, periodično kontrolisanje hidrantske instalacije, pregled panik svetiljki, periodično kontrolisanje detekcije CO u garaži, sprinkler sistema i periodično kontrolisanje PP centrale.