top of page

Obaveštenje stanarima: Ponovo radi Call Centar za hitne intervencije

Nakon što je International Property Management (IPM) prekršio odredbe Ugovora o uslugama održavanja zajedničkih sadržaja na parceli C-8 u objektima C, D, E, F, G, H i ugasio broj call centra za hitne intervencije namenjen trenutno useljenim stanarima objekata C, D, E i G pod izgovorom da usluge call centra nisu namenjene stambenim zajednicama u kojima ne vrše profesionalno upravljanje, upravnici stambenih zajednica uputili su Građevinskoj direkciji Srbije dopis u kome se traži da se bez odlaganja osposobi i u funkciju vrati call centar za prijave hitnih intervencija.


Odgovor i nalog IPM-u od strane Građevinske direkcije Srbije, prenosimo u celosti:


U Članu 5, stav 2 Ugovora o usluzi održavanja zajedničkih sadržaja u objektima C, D, E, F, G, H i zajedničkih sadržaja na parceli S-8 u naselju ''Zemunske kapije, definisane su obaveze IPM kao Izvršioca.


U Članu 5. stav 2:

alineja 15 stoji:

• Vlasnicima posebnih delova (stanova, lokala, garažnih i parking mesta) pruža usluge sall centra. Telefon sall centra mora biti istaknut na vidnom mestu u svakom ulazu-lameli koja je predmet održavanja, a Naručiocu dostavljen pisanim putem.

alineja 16 stoji:

• U periodu od 00-24h, 7 dana u nedelji obezbedi prisustvo minimum jednog lica u cilju tehničkog održavanja svih sistema i instalacija navedenih u Delu 3 КD.

U Delu 3 КD u okviru Popisa aktivnosti na održavanju na str. 18/111 u pozicijama 15 i 16 stoji Održavanje ViК instalacija i Pregled i čišćenje kanalizacionih šahtova, slivnika, kanala, rigola, taložnica,…u f-ciji objekta,

sa učestalošću intervencije 1 put do 2 puta mesečno, a po pozivu/potrebi i češće.


S obzirom da je primedba i poziv za intervenciju stigao iz objekta čije održavanje traje do 31.12.2020. (1 Faza) obavezni ste da do tada pružate predmetne usluge.


Potrebno je da odmah osposobite telefonsku liniju za pružanje usluge call centra, sa ciljem pružanja usluge - hitne intervencije, u okviru vršenja aktivnosti iz vaše nadležnosti.


Prema informacijama iz IPM-a, call centar za hitne intervencije će od 07.oktobra biti ponovo u funkciji.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page