Potpisani ugovori o pružanju usluga za održavanje objekata C, D, E

Upravnici stambenih zajednica Šumadijska 5, Šumadijska 7, Šumadijska 9, Šumadijska 11, Šumadijska 13, Šumadijska 15, Šumadijska 17, Šumadijska 19 i Šumadijska 21 (objekti C, D, E) na osnovu odluka skupština stambenih zajednica potpisali su sa kompanijom CSI Stambeno d.o.o. Beograd ugovore o pružanju usluga održavanja za objekte C, D, E koji počinje da se primenjuje od 01.01.2021. godine.


Radi transparentnosti, kao i u prethodnom periodu, objavljujemo potpisane ugovore sa specifikacijom usluga na održavanju.


Podsećamo vlasnike stanova iz objekata C, D, E da od 01.01.2021. godine poslove tekućeg tehničkog održavanja, menadžment i administraciju, usluge obezbeđenja, usluge održavanja higijene, usluge održavanja zelenila i dezinsekcije i deratizacije preuzima kompanija CSI Stambeno d.o.o. Beograd, dok se obaveze vlasnika stanova prema Građevinskoj direkciji Srbije završavaju zaključno sa 31.12.2020. godine, odnosno sa ispostavljanjem decembarskih računa početkom januara 2021. godine.

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 5

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 7

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 9

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 11

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 13

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 15

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 17

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 19

Ugovor o pružanju usluga SZ Šumadijska 21

Specifikacija usluga održavanja za C, D, E

6 views0 comments