top of page

Potpisani ugovori o pružanju usluga za održavanje objekata C, D, E

Upravnici stambenih zajednica Šumadijska 5, Šumadijska 7, Šumadijska 9, Šumadijska 11, Šumadijska 13, Šumadijska 15, Šumadijska 17, Šumadijska 19 i Šumadijska 21 (objekti C, D, E) na osnovu odluka skupština stambenih zajednica potpisali su sa kompanijom CSI Stambeno d.o.o. Beograd ugovore o pružanju usluga održavanja za objekte C, D, E koji počinje da se primenjuje od 01.01.2021. godine.


Radi transparentnosti, kao i u prethodnom periodu, objavljujemo potpisane ugovore sa specifikacijom usluga na održavanju.


Podsećamo vlasnike stanova iz objekata C, D, E da od 01.01.2021. godine poslove tekućeg tehničkog održavanja, menadžment i administraciju, usluge obezbeđenja, usluge održavanja higijene, usluge održavanja zelenila i dezinsekcije i deratizacije preuzima kompanija CSI Stambeno d.o.o. Beograd, dok se obaveze vlasnika stanova prema Građevinskoj direkciji Srbije završavaju zaključno sa 31.12.2020. godine, odnosno sa ispostavljanjem decembarskih računa početkom januara 2021. godine.

9 views0 comments

Comments


bottom of page