top of page

Potvrda iz RGZ-a: DOBRA VEST za kupce stanova - nema više aneksa zbog izmene kvadrature

U Republičkom geodetskom zavodu je uočeno da se kupci legalnih stanova u izgradnji, među kojima su prvenstveno mladi ljudi i porodice kojima je to često prvi sopstveni „krov nad glavom“, u praksi sreću sa teškoćama prilikom upisa prava svojine zbog neslaganja površine stanova u izgradnji i nakon izgradnje. Naime, ugovori o kupoprodaji stanova u izgradnji, po pravilu se zaključuju odmah nakon građevinske dozvole, ali pre nego što je predmetna nepokretnost izgrađena, dakle, znatno pre izdavanja upotrebne dozvole, a zbog redovnih i dozvoljenih odstupanja u skladu sa tehničkim standardima u gradnji, dolazi do toga da se površina stana označena u ugovoru (projektovana površina) razlikuje od izgrađene površine tog istog stana u upotrebnoj dozvoli koja je osnov za konačan upis prava svojine. Navedene razlike u površini, su korišćene kao povod da se kupci stanova podvrgavaju dodatnim procedurama i troškovima: zaključivanje aneksa, pokretanje novih postupaka itd. Takvi zahtevi su stizali od pojedinih službi za katastar nepokretnosti, ali i od javnih beležnika i drugih aktera u lancu upisa prava. Na taj način stvarao se znatan koruptivni potencijal i postupalo u suprotnosti sa ciljem reformskog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Zakon je kreiran tako da pruži zaštitu i sigurnost savesnim kupacim legalnih nepokretnosti putem moderne digitalne procedure. U skladu sa tim, cilj RGZ-a, kao registra je da stanove uknjiži kad god su ispunjeni zakonski uslovi, a ne da istrajavanjem na nepotrebnim formalnostima služi kao povod za ostvarivanje raznih interesa pojedinaca koji nisu u vezi sa upisom prava u katastar. Prepoznavši problematiku sa kojom se suočavaju kupci stanova u izgradnji, Republički geodetski zavod je svim svojim nadležnim unutrašnjim jedinicama uputio raspis za pojednostavljenje procedure.

206 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page