top of page

Poziv za pisanu/elektronsku sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 19 - 31.01.2023.

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), svim vlasnicima posebnih delova upućuje se


P O Z I V


Za pisanu, odnosno elektronsku sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 19, koja će se održati 31.01.2023. godine. Predlaže se sledeći


D N E V N I R E D


  1. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu upravnika;

  2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja stambene zajednice Šumadijska 19 za 2022. godinu.

N A P O M E N A


Na osnovu čl. 44. st.4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanju kvoruma smatra da taj član SZ prisustvuje sednici.


Na osnovu čl.43. st.4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno u ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tom nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.


Materijali za sednicu skupštine dostupni su na sledećem linku :::ovde:::

Obrasci za glasanje pisanim ili elektronskim putem će biti dostavljenu vlasnicima posebnih delova koji su u obavezi da svoje izjašnjavanje dostave zaključno sa 31.01.2023. upravniku stambene zajednice, u poštansko sanduče ili putem mejla sumadijska19.zk@gmail.com .


UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE

Milan Jevtović, s.r.

38 views0 comments
bottom of page