top of page

Poziv za sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 19 - 07.07.2023.

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16 i 9/20-dr.zakon), svim vlasnicima posebnih delova upućuje se


P O Z I V


Za sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 19, koja će se održati 07.07.2023. godine sa početkom u 20:00 časova. Sednica će se održati u holu zgrade.DNEVNI RED


1. Izveštaj o radu upravnika stambene zajednice za period 01.01.2023. - 30.06.2023. godine;

2. Finansijski izveštaj stambene zajednice za period 01.01.2023. - 30.06.2023. godine;

3. Donošenje odluke za krečenje vetrobrana, prizemlja i -1 nivoa;

4. Razno.Napomena: Na osnovu čl. 44. st. 4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje sednici.


Na osnovu čl. 43. st. 4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno u ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tom nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.


Materijali za sednicu skupštine dostupni su na sledećem linku :::ovde:::

Materijali i obrasci za glasanje pisanim i putem mejla će biti dostavljeni vlasnicima posebnih delova koji su u obavezi da svoje izjašnjavanje dostave do početka skupštine upravniku stambene zajednice, u poštansko sanduče upravnika (broj 15) ili putem mejla sumadijska19.zk@gmail.com


UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE

Milan Jevtović, s.r.


35 views0 comments

댓글


bottom of page