top of page

Rezultati ankete: Šta stanari naselja misle o rešavanju problema internih saobraćajnica

Upravnici dvadeset stambenih zajednica, sproveli su od 20. do 30. novembra 2021. godine online anketu u kojoj su učestvovali vlasnici stanova u naselju Zemunske Kapije, koja je za cilj imala dobijanje mišljenja i sagledavanje daljeg rada i pravca na rešavanju problema internih saobraćajnica koji obuhvata parkiranje i bezbednost učesnika u saobraćaju.


Tokom 11 dana ankete, u izjašnjavanju je učestvovalo 663 vlasnika stanova, što čini 51,24% od ukupno 1.294 stana koliko ih ima u 6 stambenih zgrada (20 stambenih zajednica). Imajući u vidu da jedan broj stanova u objektima H i F nije useljen (oko 15%), smatramo da je odziv anketiranih bio izuzetno dobar, te da se procenat učesnika kreće oko 60% od ukupnog broja useljenih.Prema rezultatima ankete, 280 ispitanika parkira jedan automobil na parkingu ili internim saobraćajnicama u naselju, 52 ispitanika parkira dva automobila na parkingu ili internim saobraćajnicama, dok su se 3 ispitanika izjasnila da parkiraju više od 2 automobila.

328 ispitanika izjasnilo se da ne parkira automobile na parkingu ili internim saobraćajnicama (poseduju garažna mesta ili nemaju automobil).


Prema rezultatima ankete, 589 (88,84%) ispitanika izjasnilo se da je potrebno rešiti problem nepropisnog parkiranja duž internih saobraćajnica.


412 ispitanika (62,14%) navelo je da su imali probleme tokom vožnje internim saobraćajnicama ili prilikom izlaska, odnosno ulaska u garažu.


519 ispitanika (78,28%) smatra da je potrebno postaviti ležeće policajce u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju.


524 ispitanika (79,03%) smatra da je u cilju sprečavanja/smanjenja nepropisnog parkiranja potrebno postaviti saobraćajne znakove "Zabrana zaustavljanja i parkiranja".


Na pitanje da li biste podržali izmeštanje kontejnera koji zaklanjaju pešačke prelaze i raskrsnice, 505 ispitanika (76,17%) odgovorilo je povtrdno. Prilikom davanja predloga, jedan broj učesnika ankete naveo je da smatra da kontejnere ne treba izmeštati već navedeni problem rešiti postavljanjem saobraćajnih ogledala.


Prema rezultatima ankete, 336 učesnika (50,68%) dalo je jedan ili više predloga/mišljenja u cilju rešavanja problema koji su obuhvaćeni anketom.


Radi preglednosti, predlozi/mišljenja su grupisani u 7 kategorija sa najviše istih ili sličnih, dok se u osmoj kategoriji nalaze predlozi sa najmanje glasova, kao i drugi problemi koje su učesnici ankete naveli.


Najveći broj ispitanika, njih 128 (35,16%) rešenje problema nepropisnog parkiranja duž internih saobraćajnica vidi u pozivanju komunalne milicije, pauka i kazni.


67 ispitanika (18,41%) dalo je predlog za pronalaženje načina za izgradnju dodatnih parking mesta.

Prema rezultatima ankete, 57 ispitanika (15,66%) smatra da bi trebalo postaviti rampe na ulazu i izlazu iz naselja (zbog izgradnje zgrade Poreske uprave, vlasnika automobila koji ne žive u naselju, iz razloga padanja tekućeg i investicionog održavanja saobraćajnica na stambene zajednice na parceli itd.).


47 ispitanika (12,91%) dalo je predlog pretvaranja internih saobraćajnica u jednosmerne ulice u čemu vide rešenje problema.


13 ispitanika (3,57%) dalo je predlog za postavljanje saobraćajnih ogledala i barijera, 6 ispitanka (1,65%) smatra da je potrebno uvesti zoniranje, dok 7 ispitanika (1,92%) smatra da jedan deo stanara i pored posedovanja garažnog mesta, automobil parkira na spoljnom parkingu ili internim saobraćajnicama, a primetno je da jedan broj vlasnika garažna mesta daje u zakup a automobil parkira na spoljnom parkingu ili internim saobraćajnicama.

Kako je kroz predloge/mišljenja i komentare iz ankete bilo nedoumica u vezi nadležnosti komunalne milicije, kažnjavanja iz razloga kategorisanja saobraćajnica kao internih, odnosno da se iste ne predaju gradu na upravljanje i održavanje, od nadležnih državnih organa dobijen je odgovor da, ukoliko su saobraćajnice projektom i lokacijskim uslovima predviđene kao interne, upravljanje i održavanje vrše oni koji se nalaze na navedenoj parceli, odnosno u ovom slučaju stambene zajednice. Takođe, ukazano je da prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:


- na pešačkom prelazu na rastojanju manjem od 5 metara, - na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja, - na saobraćajnicama van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama, - na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže, - na parking mestu koje je obeleženo za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom...


Na nekoliko datih primedbi da se ne mogu postavljati znakovi, ležeći policajci i slično bez saglasnosti državnih organa, od gradskog sekretarijata za saobraćaj dobijeno je obaveštenje da gradski sekretarijat za saobraćaj ne daje saglasnost za saobraćajnice koje su projektom definisane kao interne, već odluku o postavljanju donose u ovom slučaju stambene zajednice koje se nalaze na parceli uz eventualno konsultovanje saobraćajnog inženjera.


Što se tiče pitanja o garantnom roku na saobraćajnice, iste su pod garancijom u trajanju od 5 godina i bilo kakva oštećenja od strane izvođača radova ili drugih vrsta oštećenja, investitor je u obavezi saniranja.


Na postavljeno pitanje održavanja saobraćajnica (čišćenje, sneg i slično), isto je ugovoreno kroz dinamiku aktivnosti na tekućem održavanju sa firmom kojoj su povereni poslovi tekućeg održavanja, dok je investiciono održavanje u nadležnosti stambenih zajednica.


U narednom periodu, upravnici stambenih zajednica održaće niz sastanaka i konsultacija sa predstavnicima investitora, gradskih i državnih organa kao i sa saobraćajnim inženjerima u cilju sagledavanja i rešavanja problema internih saobraćajnica o čemu će svi vlasnici stanova biti informisani na nekim od narednih sednica skupština stambenih zajednica.


U nastavku možete preuzeti kompletno pristigle odgovore iz ankete kao i ukupnu statistiku po pitanjima iz ankete.


74 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page