top of page

Saopštenje upravnika i predstavnika stambenih zajednica naselja Zemunske kapije

Saopštenje upravnika stambenih zajednica i predstavnika stambenih zajednica

Šumadijska 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 47, 49


Povodom iznošenja netačnih i neproverenih informacija, kojima se očigledno pokušava manipulisanje delom stanara, ovim putem obaveštavamo stanare naselja Zemunske kapije po pitanju iznetih optužbi za, kako se navodi kriminalno ponašanje upravnika stambenih zajednica, a koje se odnosi na usvajanje Programa investicionog održavanja za tekuću godinu, tekućeg i investicionog održavanja u celini.


Kako bismo razrešili očigledne nedoumice pojedinaca koji svesno ili nesvesno iznose netačne činjenice, kontaktirano je Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture - Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost - Grupa za pravne poslove i Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti.


Po pitanju iznošenja netačnih informacija od nekolicine stanara pojedinih stambenih zajednica da te stambene zajednice treba da odbiju srazmerno učestvovanje u troškovima zajedničkog održavanja i investicija za deo stavki iz usvojenog Programa investicionog održavanja za tekuću godinu, po pitanju zahteva za preparcelaciju zajedničke katastarske parcele 10362/3, obaveštavamo stanare o zvanično dobijenom dopisu Ministarstva.


„Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16 i 9/20, u daljem tekstu: Zakon) članom 3. stav 2. tačka 17) propisano je da prostori i objekti izvan zgrade koji ne predstavljaju pomoćni prostor u smislu ovog zakona (platoi, trotoari, bazeni, igrališta i ostali prostori i objekti sa pripadajućim elementima i opremom), jesu prostori i objekti koji se nalaze na zemljištu za redovnu upotrebu, odnosno katastarskoj parceli na kojoj se nalazi i zgrada i čiju obavezu održavanja imaju vlasnici tih prostora ili objekata u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na zajedničke delove zgrade u slučaju da pripadaju svim vlasnicima posebnih delova zgrade, odnosno u skladu sa odredbama ovog zakona vlasnici posebnih delova zgrade u slučaju da ti prostori ili objekti pripadaju samo pojedinim vlasnicima zgrade ili licu koje nema nijedan poseban deo u zgradi.


Takođe, članom 63. stav 1. Zakona propisano je da je vlasnik posebnog dela dužan da učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanja zgradom. U skladu sa navedenim, svi vlasnici posebnih delova u stambenim zgradama dužni su da učestvuju u plaćanju troškova koji se odnose na održavanje zemljišta za redovnu upotrebu, u iznosu koji donese stambena zajednica.


Ukoliko se vlasnici posebnih delova ne pridržavaju obaveza propisanih ovim zakonom, možete se obratiti komunalnoj inspkeciji u jedinici lokalne samouprave čije su nadležnosti propisane članom 124. i 125. zakona.


Takođe, članom 16. stav 5. Zakona propisano je da, u situaciji kada su formirane zasebne stambene zajednice po ulazima, za radove na nadziđivanju zgrade kao celine, kao i za odlučivanje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade potrebna je saglasnost većine od ukupnog broja stambenih zajednica po ulazima.”


Ovim putem, podsećamo da su se vlasnici stanova prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji prilikom overe kod javnog beležnika potpisom obavezali i saglasili sa odredbama predugovornog obaveštavanja u kome se navodi:


“ZAJEDNIČKI SADRŽAJI UNUTAR KOMPLEKSA - Unutar kompleksa su predviđene saobraćajnice sa trotoarima i parkinzima, ozelenjene površine sa pešačkim stazama i pratećim mobilijarom. Za zalivanje zelenila je previđena baštenska hidrantska mreža. Baštenska hiddrantska mreža podeljena je u četiri celine svaka sa posebnim vodomerom smeštenim u vodovodnim šahtama.

U centralnom delu naselja predviđen je trg sa fontanom koja ima svoje brojilo, vodomer i priključak na kanalizaciju (za pražnjenje i prihvat vode sa preliva).

Saglasno Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, obaveza Stambene zajednice (odnosno svih stambenih zajednica objekata izgrađenih na istoj katastarskoj parceli) je redovno održavanje svih zajedničkih sadržaja koji se nalaze na zemljištu za redovnu upotrebu, odnosno na katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen objekat.”


U ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti u članu 1. navodi se:

“…da je Prodavac pre zaključenja ovog ugovora izvršio svoju dužnost obaveštavanja Kupca pre zaključenja ovog ugovora u svemu prema odredbama člana 13. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS”, broj 62/14 i 6/16) i predugovornim obaveštenjem.”


Pitanje preparcelacije nije samo “podela prema dogovoru”. Svaki novi deo mora ispuniti građevinske uslove za dobijanje takve dozvole. Kako je projekat napravljen tako, da je mnogo stvari zajedničko i nedeljivo, traženi zahtev nikada ne bi prošao čak i da se sa njim saglasi svih 1305 suvlasnika.


Na samom kraju navodimo da, su stavke koje je sadržao predlog Programa investicionog održavanja za tekuću godinu, predložene od strane vlasnika posebnih delova, odnosno stanara stambenih zajednica, a odluka skupština stambenih zajednica doneta u skladu sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, nakon glasanja članova skupština stambenih zajednica.


UPRAVNICI STAMBENIH ZAJEDNICA I

PREDSTAVNICI STAMBENIH ZAJEDNICA

NASELJA ZEMUNSKE KAPIJE

ŠUMADIJSKA 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 47, 49997 views0 comments

Σχόλια


bottom of page