top of page

Stambenim zajednicama objekata CDE dostavljeni nalaz i mišljenje veštaka za ugrađene vodovodne cevi

Upravnici stambenih zajednica Šumadijska 5, Šumadijska 7, Šumadijska 9, Šumadijska11, Šumadijska 13, Šumadijska 15, Šumadijska 17, Šumadijska 19 i Šumadijska 21 su nakon neuspešne saradnje sa angažovanim veštakom od strane Građevinske direkcije Srbije i investitora Koto, u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga održavanja (deo menadžment i administracija) firmi CSI Stambeno dali ovlašćenje za angažovanje novog veštaka koji bi izradio nalaz i mišljenje na okolnosti utvrđivanja činjeničnog stanja vezanog za otklanjanje nedostataka na unutrašnjoj vodovodnoj mreži u garantnom roku u zajedničkoj podzemnoj garaži objekata CDE.


Podsećamo stanare navedenih stambenih zajednica da je na vodovodnoj mreži konstatovano preko 26 pucanja cevi u toku garantnog roka i da su upravnici stambenih zajednica u toku garantnog roka investitoru dostavili zvaničnu reklamaciju u cilju otklanjanja nedostataka.


Građevinska direkcija Srbije i Koto angažovali su prvog veštaka koji se zbog sukoba interesa i neposedovanja odgovarajuće licence na samom kraju izuzeo iz veštačenja.


Nakon toga, angažuje se novi veštak koji na kraju dostavlja izveštaj pun nelogičnosti na koji upravnici stambenih zajednica šalju zvaničan prigovor. Na prigovor nije odgovoreno i nakon mesec dana te je tim povodom u Građevinskoj direkciji Srbije održan sastanak povodom spornog pitanja.


Na sastanku upravnika stambenih zajednica i predstavnika Građevinske direkcije Srbije, postignut je dogovor da stambene zajednice samostalno angažuju veštaka te da će postupiti u skladu sa nalazom imajući u vidu važnost bankarske garancije.


Dana 22.06.2021. godine, stambenim zajednicama objekata CDE dostavljeni su nalaz i mišljenje veštaka koje glasi:


V МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА

На основу горњег налаза по датом задатку утврђивања чињенично стања везано за отклањање недостатака на унутрашњој водоводној мрежи (санитарна и хидрантска мрежа) у гарантрном року у заједничкој подземној гаражи испод објеката „Ц“, „Д“ и „Е“ на КП 10362/3 у стамбеном насељу „Земунске Капије“ у сврху оцене квалитета уграђеног материјала и изведених радова мишљења сам да

- узрок 26 евидентираних и санираних оштећења у гарантном року на унутрањој водоводној мрежи представља лош квалитет уграђеног водоводног материјала – водоводне цеви и фитинзи прозивођача KAN-THERM Poljska и да има основа за покретање поступка замене ове инсталације у целости или њеним деловима у зависности од даље проведених анализа од стране Инвеститора радова.

Kompletan Nalaz i mišljenje veštaka možete preuzeti ispod.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page