top of page

Vrtić (možda) za nekoliko godina ili nešto drugo?

Na sastanku 24. juna gde se okupio veći broj stanara naselja, pomenuta je ideja koja će biti okvirno predstavljena u nastavku.