Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 22

Jan 28, 2022

zemunskekapije

Na elektronskoj, odnosno pisanoj sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 22, koja je održana 27.12.2021. godine, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), donete su sledeće odluke:

1. ODBIJA SE plaćanje mesečnog zakupa prostorije TK Centra Građevinskoj direkciji Srbije.

2. DAJE SE saglasnost upravniku da u ime stambene zajednice može angažovati advokata i pokrenuti pravne radnje i sudski spor.

Ukupno posebnih delova: 88 stanova
Nedostupno: 27
Kvorum čini 31 vlasnik posebnih delova
Za donošenje odluke potrebno je 16 glasova

Za odluku 1 glasalo 37
Protiv 0
Uzdržano 5

Za odluku 2 glasalo 36
Protiv 2
Uzdržano 4

Odluke su objavljene na oglasnoj tabli.

Upravnik SZ Šumadijska 22
Nikola Jakovljević

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Naselje održava

CSI Stambeno

Call Centar 00-24h

063 71 71 781

Korisno:

Važno!

Ukoliko su vam potrebni dodatni tagovi ili
kartice za ulaz u zgradu ili garažu, obratite
se na Call Centar - CSI Stambeno