zemunske-kapije-03_edited.jpg

Dokumenti

Na ovoj stranici možete preuzeti i izvršiti uvid u sve odluke, procedure, pravilnike i druge dokumente usvojene na skupštinama i dokumente od značaja za stambene zajednice. Takođe, na stranici se nalaze zakoni i ostala akta doneta od strane nadležnih državnih organa.

Akta naselja - Pravilnici, procedure

Specifikacija usluga održavanja za objekte C, D, E, G, H, F

Pravilnik o kontroli ulaska vozila u garažu

Pravilnik o upravljanju, korišćenju i održavanju sistema za kontrolu pristupa vozilima garaži

Obaveštenje o postupcima ulaska/izlaska iz garaže

Pravilnik o upravljanju, korišćenju i održavanju sistema za kontrolu pristupa ulazima

Pravilnik o proceduri i uslovima za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata na KP 10362/3

Procedura za preregistraciju tagova za pristup ulazima zgrada i garažama

Pravilnik o uređenju zelenih površina i mobilijara

Pravilnik o samostalnom sistemu video nadzora

Pravilnik o osnivanju, upravljanju i vođenju web stranice naselja Zemunske kapije

Zakoni, pravilnici, gradske odluke

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg i investicionog održavanja na teritoriji grada Beograda

Ostala akta - odluke, zapisnici

Zapisnici sa primopredaje - Objekat G

Zapisnici sa primopredaje - Objekat H

Zapisnici sa primopredaje - Objekat F

Izveštaj o uočenim nedostacima objekti G, H, F na dan 01.01.2022. godine

Izveštaj o uočenim nedostacima objekti G, H, F na dan 31.01.2022. godine

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Naselje održava

CSI Stambeno

Call Centar 00-24h

063 71 71 781

Korisno:

Važno!

Ukoliko su vam potrebni dodatni tagovi ili kartice za ulaz u zgradu ili garažu, obratite se na Call Centar - CSI Stambeno

Mesto za vašu reklamu