top of page

Poziv za sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 19 - 19.09.2023.

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16 i 9/20-dr.zakon), svim vlasnicima posebnih delova upućuje se


P O Z I V


Za sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 19, koja će se održati 19.09.2023. godine sa početkom u 20:00 časova. Sednica će se održati u holu zgrade.DNEVNI RED


1. Donošenje odluke o reizboru upravnika Stambene zajednice Šumadijska 19, Milana Jevtovića, vlasnika posebnog dela broj 15;


2. Donošenje odluke o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, organizatoru profesionalnog upravljanja Stepin upravnik d.o.o. Beograd i izboru profesionalnog upravnika Saše Stevanovića, broj licence 775 uz ponuđenu mesečnu naknadu od 480,00 dinara po stanu i 120,00 dinara po garažnom mestu;


3. Donošenje odluke o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, organizatoru profesionalnog upravljanja CSI Stambeno d.o.o. Beograd i izboru profesionalnog upravnika Jasne Gajić, broj licence 1516, uz ponuđenu mesečnu naknadu od 337,80 dinara po stanu i 49,11 dinara po garažnom mestu.


Napomena: Na osnovu čl. 44. st. 4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje sednici.


Na osnovu čl. 43. st. 4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno u ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tom nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.


Materijali i obrasci za glasanje pisanim i putem mejla će biti dostavljeni vlasnicima posebnih delova koji su u obavezi da svoje izjašnjavanje dostave do početka skupštine upravniku stambene zajednice, u poštansko sanduče upravnika (broj 15) ili putem mejla sumadijska19.zk@gmail.com


UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE

Milan Jevtović, s.r.


MATERIJALI I OBRAZLOŽENJE DNEVNOG REDA


Obrazloženje dnevnog reda

Obrazloženje dnevnog reda
.pdf
Download PDF • 120KB

Glasački listić

Glasacki listic E2
.pdf
Download PDF • 146KB

Ponuda za profesionalno upravljanje br. 1

ŠU19 Ponuda upravljanje 08.09.2023
.pdf
Download PDF • 467KB

Nacrt ugovora

ŠU19 Ugovor upravljanje 08.09.2023
.pdf
Download PDF • 173KB

Ponuda za profesionalno upravljanje br. 2

ŠU19 Ponuda upravljanje 08.09.2023
.pdf
Download PDF • 467KB

Nacrt ugovora

Nacrt ugovora za upravljanje CSI
.pdf
Download PDF • 96KB

20 views0 comments
bottom of page