top of page

Poziv za sednicu skupštine SZ Šumadijska 15

Na osnovu Zakona o stanovanju I održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), svim vlasnicima posebnih delova upućuje se


P O Z I V


Za pisanu/ elektronsku sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 15, koja će se održati 27.12.2021. godine.


DNEVNI RED


1. Donošenje odluke o odbijanju plaćanja mesečnog zakupa prostorije TK Centra Gradjevinskoj direkciji Srbije.


Napomena:

Na osnovu čl. 44. st.4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanju kvoruma smatra da taj član SZ prisustvuje sednici.


Na osnovu čl.43. st.4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno u ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tom nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.


Materijali i obrasci za glasanje pisanim ili elektronskim putem će biti dostavljenu vlasnicima posebnih delova koji su u obavezi da svoje izjašnjavanje dostave do početka skupštine upravniku stambene zajednice, u poštansko sanduče stambene zajednice ili putem mejla zemunskekapije@csistambeno.rs .


UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE

Nikola Jakovljević

1 view0 comments

Comments


bottom of page