Donete odluke na sednici skupštine SZ Šumadijska 34

Jan 28, 2022

zemunskekapije

Na elektronskoj, odnosno pisanoj sednici skupštine stambene zajednice Šumadijska 34, koja je održana 27.12.2021. godine, koja je sazvana u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), donete su sledeće odluke:

1. ODBIJA SE plaćanje mesečnog zakupa prostorije TK Centra Građevinskoj direkciji Srbije.

2. DAJE SE saglasnost upravniku da u ime stambene zajednice može angažovati advokata i pokrenuti pravne radnje i sudski spor.

3. Donosi se odluka o kupovini oglasne table pod opcijom 1.

4. DONOSI SE odluka o kupovini i postavljanju metalnih pločica sa prezimenom za sandučiće.

Ukupno posebnih delova: 88 stanova
Nedostupno: 21
Kvorum čini 34 vlasnika posebnih delova
Za donošenje odluke potrebno je 18 glasova

Za odluku 1 glasalo 45
Protiv 2
Uzdržano 3

Za odluku 2 glasalo 39
Protiv 6
Uzdržano 5

Za odluku 3, opcija 1 glasalo 28
Za odluku 3, opcija 2 glasalo 22

Za odluku 4 glasalo 42
Protiv 5
Uzdržano 3

Odluke su objavljene na oglasnoj tabli.

Upravnik SZ Šumadijska 34
Nikola Jakovljević

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Naselje održava

CSI Stambeno

Call Centar 00-24h

063 71 71 781

Korisno:

Važno!

Ukoliko su vam potrebni dodatni tagovi ili
kartice za ulaz u zgradu ili garažu, obratite
se na Call Centar - CSI Stambeno