top of page

Najava dezinsekcije i deratizacije za objekte CDE

Obaveštavamo stanare objekata C, D, E da će se u petak 21.05.2021. godine od 09:00 časova vršiti dezinsekcija i deratizacija svih devet ulaza i zajedničke garaže.


Od strane CSI Stambeno, upravnicima je dostavljena kompletna dokumentacija podizvo