top of page

Novi propust u izgradnji objekata-Da li se i u Zemunskim kapijama ponavlja problem iz Padine i Stepe