top of page

Novi propust u izgradnji objekata-Da li se i u Zemunskim kapijama ponavlja problem iz Padine i Stepe

Nakon što je pre sedam godina uočen problem u naselju Padina, da je sleganje tla ispod jedne od spornih stambenih zgrada gde je nakon tri analize tla koje je uradio Građevinski fakultet skoro dvostruko veće od dozvoljenih 50 milimetara i da je navedeno odstupanje još veće, negde između 15 i 20 centimetara iz razloga što je merenje izvršeno nakon pošto je uočeno sleganje, stanovnici naselja Zemunske kapije pitaju se da li se ponavlja identičan problem.


Kao i u naseljima Padina i Stepa Stepanović, u naselju Zemunske kapije počelo je sleganje tla ispod novoizgrađenih stambenih zgrada usled čega su se pojavile pukotine na zidovima stanova i pucanja fasade na zgradama.


Ni malo naivne, skoro zabrinjavajuće fotografije koje su nam dostavili vlasnici dva stana dovoljan su razlog za alarmiranje nadležnih iz Građevinske direkcije Srbije i izvođača radova Koto iz Beograda, kao i nadležne državne organe, koje pozivamo da utvrde da li je sleganje tla i zgrade u granicama dozvoljenih vrednosti i ima li propusta u gradnji.


Nekoliko stručnih lica sa kojima je nekoliko stanara obavilo razgovor na gore navedenu problematiku, izrazilo je zabrinutost po onom što je viđeno na fotografijama i koji su naveli „da se u gradnji dešava sleganje tla i da ta stabilizacija traje neko određeno vreme ali da su kose pukotine koje su se pojavile na zidovima vrlo problematične“.


Ovim putem, ponovo bismo podsetili na već postojeće probleme koji su uočeni u naselju između ostalog na probleme u prokišnjavanju podzemne garaže ispod objekata C, D i E čije saniranje traje oko mesec i po dana, ali se voda iznova pojavljuje. Još jedan od problema je nepostojanje drenaže ispred lamela za odvod atmosferske kanalizacije i odvoda vode iz betonskih žardinjera za zelenilo, kada se tokom padavina ili zalivanja zelenila ogromna količina vode skuplja i zadržava na pločniku ispred lamela nakon čega su veæ primećena ulegnuća na pločnicima.


Na prijavljeni problem koji je od strane stanara naselja upućen Građevinskoj direkciji Srbije kao i izvođaču radova, a predstavnici lamela izneli na sastanku 10. maja u GDS-u, obavešteni smo da drenaže i odvodi „nisu po projektu“?! Tako dolazimo do toga da sve što je greškom projektanta izostavljeno iz projekta, Građevinska direkcija Srbije odbija da sanira i dovede u funkcionalno stanje niti nadležni žele da utvrde odgovornost i sankcionišu odgovorna lica čijom su greškom iz projekta ispuštene veoma bitne stvari. Fotografije na: https://bit.ly/2ku4l2P

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page