top of page

Održana tribina sa upravnicima stambenih zajednica u opštini ZemunGradska opština Zemun organizovala je 26. i 27. jula dvodnevnu tribinu sa upravnicima stambenih zajednica i čelnicima Grada Beograda i javno komunalnih preduzeća.


Domaćini tribine predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević i predsednik Skupštine Gradske opštine Zemun Miroslav Gajić, istakli su da je cilj tribine da se ubrzaju određeni zahtevi i procesi koji su pokrenuti, a odnose se na organizovano održavanje zgrada, uređenje zajedničkih prostora, unutarblokovskih površina, dvorišnih atrijuma, parkinga i prilaza zgradama.


Tribini su iz naselja Zemunske kapije prisustvovali:

 • upravnica SZ Šumadijska 9 - Svetlana Pantić,

 • upravnik SZ Šumadijska 19 - Milan Jevtović,

 • upravnik SZ Šumadijska 30 - Nemanja Tozić,

 • upravnica SZ Šumadijska 32 - Slavica Ćurčić i

 • upravnik SZ Šumadijska 36 - Veljko Mihailović.

Upravnici stambenih zajednica imali su mogućnost postavljanja pitanja od značaja za stambene zajednice i lokalnu zajednicu, a upravnicima na tribini na konkretna pitanja odgovarali su:

 • Marko Stojčić, glavni urbanista Grada Beograda,

 • Bojan Stanojević, direktor JKP "Zelenilo Beograd",

 • Marko Popadić, v.d. direktora JKP ”Gradska Čistoća”

 • Radomir Vujadin, direktor JKP ”Beogradski vodovod i kanalizacija”,

 • Aleksandar Cincar Poposki, direktor JKP ”Javno osvetljenje”, i

 • Aleksandar Jakšić, direktor JKP ”Gradsko stambeno”.

Upravnici stambenih zajednica naselja Zemunske kapije postavili su nekoliko pitanja koja se odnose na lokalnu zajednicu naselja i okoline. Na neka od pitanja odgovoreno je odmah, dok smo za ostatak pitanja zbog provere i detaljnije analize usmereni na direktne kontakte predstavnika gradskih preduzeća i službi.


Postavljeno je pitanje zamene postojećih i dotrajalih kontejnera u naselju, pokretanje realizacije rekonstrukcije Zadužbinske ulice koja je predviđena Planom detaljne regulacije iz 2016. godine i dodatnih parking mesta.


Takođe, postavljena su pitanja nadležnosti za uređenje površine obodnog dela uz naselje koje pripada gradskom građevinskom zemljištu, trotoari, kao i uređenje dela površine uz zgradu Geografskog fakulteta, u okviru koga će od septembra krenuti sa radom ogranak OŠ Sonja Marinković.


S obzirom na to da u naselju živi i određen broj lica sa posebnim potrebama, postavljeno je pitanje i dat predlog uređenja trotoara od raskrsnice Filipa Višnjića duž ulice Cara Dušana i obeležavanje taktilnih površina namenjenih slepim i slabovidim licima koje olakšavaju orjentaciju u prostoru, samostalno kretanje prema stajalištima gradskog prevoza, a koje su oštećene prilikom prethodnih radova na trotoarima.


Što se tiče zamene dotrajalih kontejnera odgovor je da je iste projektom obezbedila Građevinska direkcija Srbije i da je u njenoj nadležnosti zamena ili ukoliko stambene zajednice žele da iste zamene o svom trošku. U toku ove teme, došlo je do kraće rasprave po pitanju rukovanja kontejnerima prilikom odvoženja smeća od strane radnika čistoće, a kojim se kontejneri oštećuju za šta postoje dokazi u vidu video snimaka, na šta je predstavnik Gradske čistoće odgovorio da su kontejneri teški ali i da je investitor kupio najjeftinije i najlošije kontejnere. U narednom periodu pokušaćemo da sa svim nadležnim ostvarimo komunikaciju po pitanju ovog problema.


Po pitanju rekonstrukcije Zadužbinske ulice i nadležnosti uređenja obodne površine uz naselje koje pripada gradskom građevinskom zemljištu, za dalju komunikaciju dobili smo kontakt ka glavnom urbanisti grada, pa ćemo stanare obavestiti o toku dalje komunikacije.


Po pitanju sređivanja trotoara i pristupa zgradi budućeg ogranka OŠ Sonja Marinković, od predsednika opštine dobijen je odgovor da će navedene površine biti sređene, kao i trotoar od ulice Filipa Višnjića duž ulice Cara Dušana kao i obeležavanje taktilnih površina.


Za ostala pitanja koja zbog velikog broja učesnika nismo bili u mogućnosti da postavimo uputićemo na kontakte koji su po oblastima dati na samoj tribini.Recent Posts

See All
bottom of page