top of page

Počelo farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije


Nakon donošenja odluka na skupštinama stambenih zajednica u naselju Zemunske kapije, kojim je prihvaćena ponuda firme TTK Trafic Beograd, krenulo se u realizaciju izrade Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za potrebe unapređenja bezbednosti saobraćaja u sklopu stambeno-poslovnog kompleksa Zemunske kapije u Beogradu.


Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za potrebe unapređenja bezbednosti saobraćaja u sklopu stambeno – poslovnog kompleksa „Zemunske kapije“ u Beogradu.


Cilj izrade Projekta je unapređenje bezbednosti saobraćaja u sklopu stambeno-poslovnog kompleksa sa ciljem usporavanja kretanja vozila. Funkcionisanje saobraćaja sa određenim posebnim zahtevima su definisani u poglavlju Posebni zahtevi ovog projektnog zadatka.Posebni zahtevi


- Izvršiti terenska istraživanja koja obuhvataju obilazak uticajne zone predmetnog objekta na kojima se izvode radovi sa ciljem utvrđivanja realnog stanja prostorne i fizičke strukture postojeće saobraćajne signalizacije i opreme u putnom pojasu i utvrđivanja ostalih elemenata značajnih za bezbednost saobraćaja, a u zavisnosti od vrste predviđenih radova;- Projektom saobraćajne signalizacije i opreme je potrebno unaprediti bezbednosti odvijanja saobraćaja u sklopu kompleksa na sledeći način:


  • Saobraćajnim zankovima definisati početak i kraj zone usporenog saobraćaja;

  • Tehničkim sredstvima izvršiti usporavanje saobraćaja, definisati im pozicije i obeležiti ih odgovarajućom signalizacijom;

  • Izvršiti zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na specifičnim mestima koja nisu namenjena za parking prostor;

  • Delove koji predstavljaju nepregledna mesta na putu obezbediti saobraćajnim ogledalom; Predvideti pešački prelaz na glavnoj saobraćajnici ukoliko postoji potreba za istim;

  • Oznakama na kolovozu predvideti zabranu zaustavljanja odnosno parkiranja vozila na delu kolovoza sa kojeg se pristupa protivpožarnom putu;


- Predmetna signalizacija treba da bude aktivna u dnevnim i u noćnim uslovima;


- Projektant je obavezan da u projektu saobraćajne signalizacije i opreme na predmetnim objektima u potpunosti definiše režim kretanja svih učesnika u saobraćaju;


17.05.2024. godine, počelo se sa obeležavanjem horizontale saobraćajne signalizacije - pešačkih prelaza, dok će se u narednim danima vršiti obeležavanje ostale horizontalne saobraćajne signalizacije, postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije i postavljanje usporivača saobraćaja.


Izradu projekta, projektne dokumentacije i izvođenje radova finansiralo je 20 stambenih zajednica. Vrednost radova iznosi: 1.303.926,08 rsd.

Comentarios


bottom of page