top of page

Pokušaj nezakonitog pristupa opremi od strane Građevinske direkcije Srbije

Danas, 26.04.2023. godine u jutarnjim satima, Građevinska direkcija Srbije pokušala je nezakonit i neovlašćeni pristup opremi i tehničkim sistemima u tehničkoj prostoriji TK Centra i elektro sobi ispod objekta C, bez najave i bez ikakve dokumentacije.


Služba obezbeđenja onemogućila je, po nezvaničnim informacijama, radove na priključenju stambeno-poslovnog objekta A na postojeću infrastrukturu stambenih zajednica objekata C, D, E, G, H i F.


Upravnici stambenih zajednica uputili su dopis i prijavu republičkoj građevinskoj inspekciji, kabinetu ministra građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića i državnom sekretaru Aleksandri Damnjanović odgovornoj za rad Sеktora koji sе bavi izdavanjеm građеvinskih i upotrеbnih dozvola, еnеrgеtsku еfikasnost u zgradarstvu, građеvinsko zеmljištе, rеpubličku građеvinsku i komunalnu inspеkciju i upravno-pravni nadzor u oblasti državnog prеmеra i katastra, kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije i kabinetu Predsednika Republike Srbije.


U nastavku prenosimo prijavu:


Naselje Zemunske kapije <zemunskekapije1@gmail.com>
11:38 (пре 31 минута)
коме kabinet, aleksandra.damnjanovic, inspekcija, kontaktcentar.inspektor, Gradjevinska, predstavkegradjana, kontakt, predsednikvlade,
Poštovani,
Dana 03.04.2023. godine upravnici 20 stambenih zajednica naselja Zemunske kapije uputili su ministru Vesiću otvoreno pismo u vezi protivzakonitih aktivnosti Građevinske direkcije Srbije i službe za katastar nepokretnosti Zemun, a u vezi sporne tehničke prostorije TK Centra koju je služba za katastar nepokretnosti Zemun protivzakonito uknjižila u vlasništvo Građevinske direkcije Srbije. Kako se još uvek niko nije oglasio, Građevinska direkcija Srbije nastavlja sa protivzakonitim radnjama.
Ovim putem šaljemo prijavu protiv Građevinske direkcije Srbije za pokušaj nezakonitih radnji dana 26.04.2023. godine kada su pokušali bespravno priključenje stambeno poslovnog objekta A na telekomunikacioni centar, bez najave i bez ikakve dostavljene dokumentacije.
Uz pokušaj nezakonitih radnji u toku jutra, Građevinska direkcija Srbije uz pomenuto priključenje na TK Centar nezakonito pokušava da pristupi i elektro sobi - tehničkoj prostoriji koja se nalazi u objektu C, ispod lamele C2 (Šumadijska 7) bez ikakvog odobrenja stambenih zajednica u čijem je vlasništvu navedena elektro-soba.
Podsećamo da je navedena tehnička prostorija pod sporom i da je žalba po prvobitnom rešenju upućena Republičkom geodetskom zavodu.
Takođe, podsećamo da se sporna tehnička prrostorija TK Centar koju je protivzakonito na štetu stanara naselja Zemunske kapije prisvojila Građevinska direkcija Srbije, nalazi na KP 10362/3, da je Građevinska dozvola za objekte C, D, E, G, H, F izdata za jednu parcelu, da se objekat A nalazi na drugoj parceli.
Obaveštavamo ministarstvo i inspekciju da je u Projektnoj dokumentaciji 2017U022-PGD-E05 navedeno da je projektna dokumentacija za telekomunikacione i signalne instalacije u stambeno-poslovnom kompleksu Zemunske kapije vezana za katastarske parcele 10362/2 i 10362/3 koji čine sastavni deo Građevinske dozvole za objekte na KP 10362/3 na kojoj se nalazi sporna tehnička prostorija TK Centar, ne i za KP 10362/1.
Molimo vas za hitno postupanje u skladu sa nadležnostima i da podržite zakone i prava stanara jer je u pitanju Građevinska direkcija Srbije kao državna firma koja treba da uliva maksimalno poverenje ljudi, a ne da se ponaša kao investitor niže klase koji u sadejstvu državnih organa pravi namerne „greške“ kako bi radio na štetu stanara i kako bi sticao protivpravnu materijalnu korist.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page