top of page

Otvoreno pismo ministru Vesiću - Novi napad Građevinske direkcije Srbije na kupce stanova

Upravnici stambenih zajednica naselja Zemunske kapije, uputili su 03.04.2023. godine otvoreno pismo ministru Građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.


Otvoreno pismo objavljujemo u celosti:


"Poštovani ministre Vesiću,


Nije puno vremena prošlo od kada je Građevinska direkcija Srbije kao investitor u Zemunskim kapijama na 314 parking mesta na otvorenom postavila stubiće, a zatim protivzakonito na štetu stanara, uz prećutnu saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na čijem je čelu tada bila Zorana Mihajlović, a služba za katastar nepokretnosti Zemun takođe protivzakonito izvršila upis vlasništva nad parking mestima Građevinskoj direkciji Srbije.


Nakon nezakonitog upisa vlasništva, Građevinska direkcija Srbije u više navrata pokušala je prodaju, a zatim i davanje u zakup navedenih parking mesta. Tada kreće borba stanara naselja sa investitorom i državnim organima kako bi se protivzakonito uknjižena parking mesta vratila stanarima u vlasništvo i korišćenje.


Shvativši da su napravljeni propusti i da se vlasnici stanova prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji stanova nisu odrekli dela parcele, nakon dve godine borbe stanara, obraćanja inspekcijskim službama, nadležnom ministarstvu, kabinetu predsednika Republike Srbije, Republičkom geodetskom zavodu, ipak pod pritiskom dokaza i urgencijom nadležnog Ministarstva na čijem je čelu tada bila Zorana Mihajlović, Služba za katastar nepokretnosti Zemun donosi rešenje o brisanju posebnih delova, odnosno isknjižavanje 314 parking mesta.


Samo dve godine kasnije, apetiti Građevinske direkcije Srbije se ne zaustavljaju. Posle pokušaja da se stekne imovinska korist preko parking mesta, Građevinska direkcija Srbije na isti način zauzima Telekomunikacioni centar (TK Centar) i ponovo želi ostvarivanje materijalne koristi preko zajedničke imovine stanara naselja.


Radi informisanja javnosti, Projektom za izvođenje „5 – Telekomunikacione i signalne instalacije“, br. 2017U022-PZI-E05, definisano je da se na nivou prizemlja u objektu C3 nalazi TK Centar u kome će biti smešteni ormari provajdera, glavna koncentracija kompleksa, server i monitori video nadzora kompleksa, operativna konzola dojave požara kompleksa i detekcije gasa, interfonska oprema za komunikaciju sa posetiocima ispred rampi, oprema RTV distribucije signala.


Ugovorom o kupoprodaji stanova stanari su obavešteni da je TK Centar zajednička imovina u kome su koncentrisani svi telekomunikacioni servisi za sve objekte u kompleksu.


Od Građevinske direkcije Srbije dobijen je Etažni elaborat u kome je TK Centar naveden kao tehnička prostorija u okviru zajedničkih delova zgrade.


Nakon toga, dolazi do spleta čudnih okolnosti gde se pojavljuju neka nova dokumenta i gde se sklapa prećutni dogovor između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Građevinske direkcije Srbije i Službe za katastar nepokretnosti da se neke namerne greške u građevinskoj dozvoli iskoriste kako bi se tehnička, odnosno zajednička prostorija bez kućnog broja uknjižila kao poslovni prostor Građevinske direkcije Srbije za koji se ne zna namena. Na osnovu nezakonitog knjižnog vlasništva Građevinska direkcija Srbije na štetu stambenih zajednica traži potpisivanje Ugovora o zakupu navedene tehničke prostorije po ceni kao da se u istoj otvara kafić.


Nakon pregleda dostupne dokumentacije, upravnici stambenih zajednica naselja Zemunske kapije, podneli su Službi za katastar nepokretnosti Zemun zahtev za ispravku tehničke greške, odnosno da na osnovu važećih zakona, Građevinsku direkciju Srbije isknjiži iz vlasništva nad tehničkom prostorijom i istu vrati stanarima na upravljanje i održavanje. Međutim, Služba za katastar nepokretnosti Zemun donosi rešenje kojim odbija sprovođenje promene u kome se samo pozvala na „slučajnu grešku u dozvoli“ ne uzimajući u obzir ostalu dokumentaciju kojom se potkrepljuju činjenice da je izvršen protivzakonit upis vlasništva, te u rešenju upućuje na podnošenje žalbe Republičkom geodetskom zavodu.


Uložena žalba Republičkom geodetskom zavodu podneta je 26.10.2022. godine. Nakon 5 meseci od podnošenja žalbe, predmet je i dalje u radu.


Jasno je da trenutni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nema nikakve veze sa navedenim radnjama, ali je kao izabrani ministar nasledio sve obaveze prethodnika, pa samim tim i da ispita radnje koje su se dešavale u to vreme, kao i da reši trenutno vrlo opasnu situaciju u kojoj se Građevinska direkcija Srbije poigrava sa vitalnom zajedničkom prostorijom stanara i vitalnim tehničkim sistemima naselja koje su protivpravno prisvojili uz pomoć ministarstva i službe za katastar nepokretnosti.


Ovim pismom se obraćamo trenutnom ministru Goranu Vesiću kao nekom ko će podržati zakone i prava stanara jer je u pitanju Građevinska direkcija Srbije kao državna firma koja treba da uliva maksimalno poverenje ljudi, a ne da se ponaša kao investitor niže klase koji u sadejstvu državnih organa pravi namerne „greške“ kako bi radio na štetu stanara i kako bi sticao protivpravnu materijalnu korist.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page