top of page

Stigli nalaz i mišljenje veštaka za problem vodovodnih cevi za objekte C, D, E. Odbijena zamena cevi

Povodom učestalog pucanja vodovodnih cevi (ukupno 16 pucanja u poslednjoj godini garantnog roka) u zajedničkoj garaži za objekte C, D i E, upravnici stambenih zajednica Šumadijska 5, Šumadijska 7, Šumadijska 9, Šumadijska 11, Šumadijska 13, Šumadijska 15, Šumadijska 17, Šumadijska 19 i Šumadijska 21 podneli su 12.11.2020. godine Građevinskoj direkciji Srbije Reklamaciju - zahtev za otklanjanje nesaobraznosti kojom se traži zamena vodovodne instalacije.


Od strane izvođača KOTO d.o.o. Beograd angažovan je sudski veštak koji je 27.11.2020. godine izašao na teren radi obilaska objekta. Nakon dolaska veštaka utvrđeno je da isti nema užu specijalnost vodovoda i kanalizacije te da je isti ranije bio zaposlen u Građevinskoj direkciji Srbije, te je predloženo angažovanje novog veštaka.


Dana 14.01.2021. godine, upravnici su dobili obaveštenje o angažovanju novog veštaka koji je na teren izašao 21.01.2021. godine. Obilasku objekta pored sudskog veštaka prisustvovao je predstavnik investitora, izvođača, podizvođača, predstavnici upravnika i firme kojoj je povereno tekuće održavanje objekata i zajedničkih sadržaja za objekte C, D, E.


Građevinska direkcija Srbije dostavila je upravnicima stambenih zajednica nalaz i mišljenje veštaka dana 01.02.2021. godine. S obzirom na niz nelogičnosti i neregularnosti navedenih u nalazu veštaka, upravnici stambenih zajednica su 08.02.2021. godine Građevinskoj direkciji Srbije dostavile Prigovor na nalaz i mišljenje veštaka UP-345/21 od 01.02.2021. godine.


U zaključku sudskog veštaka, konstatuje se da se odbija zamena vodovodne instalacije te da se izvođač radova obavezuje da u garantnom roku otkloni nedostatke koji se budu javljali.


U nastavku možete preuzeti i pogledati hronološki sled dokumentacije.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page