top of page

Gde su znakovi? Ima li raspleta sa pokrenutom inicijativom?

Kako je sredinom novembra prošle godine pokrenuta inicijativa stanara naselja Zemunske kapije, a u vezi sa rešavanjem problema parkiranja na internim saobraćajnicama i poboljšanjem bezbednosti, organizovano je anketiranje stanara u cilju dobijanja mišljenja i predloga.


Rezultati sprovedene ankete objavljeni su početkom decembra 2021. godine u kojoj je učestvovalo 51,24% od ukupnog broja vlasnika stanova. Na osnovu izjašnjavanja stanara, 79,03% smatralo je da treba postaviti dodatne znakove za zabranu parkiranja, a 78,28% smatralo je da iz razloga bezbednosti treba postaviti usporivače saobraćaja.


Saglasno navedenoj inicijativi, na sednicama skupština stambenih zajednica, u okviru Programa investicionog održavanja za 2022. godinu, našla se i tačka nabavke i postavljanja saobraćajnih znakova, usporivača i saobraćajnih ogledala.


Kako je tokom rada na ovoj temi došlo i do kontakta sa predstavnikom grada Beograda i razgovora da grad pokrene rešavanje ovog pitanja, traženo je da se pokrene inicijativa od strane stanara i donošenje odluke, što je formalno i učinjeno na sednicama skupština svih 20 stambenih zajednica.


Tokom rada na rešavanju gore navedenog, upravnici stambenih zajednica dobili su najave pokretanja inspekcijskog nadzora od strane onih stanara koji su bili protiv navedene inicijative za postavljanje znakova, usporivača i saobraćajnih ogledala, ukazujući na činjenicu da se navedeno radi mimo zakona i da je za postavljanje neophodno pribaviti saglasnost Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda.


Podsećamo da je Građevinska direkcija Srbije dana 12.07.2021. godine zvaničnim dopisom obavestila stambene zajednice naselja Zemunske kapije da:


„Saobraćajnice u okviru naselja imaju status internih a ne javnih saobraćajnica. Zbog tog statusa nema mogućnosti da se interne saobraćajnice predaju gradu tj. nadležnom komunalnom preduzeću na gazdovanje i održavanje. Tekuće i investiciono održavanje je sada a biće i u narednom periodu u nadležnosti stambenih zajednica u naselju Zemunske kapije.“

S tim u vezi, a kako bismo otklonili sve nedoumice, upravnici stambenih zajednica su 24.03.2022. godine uputili Sekretarijatu za saobraćaj zvaničan dopis sa zahtevom za izjašnjavanje da li je u nadležnosti Sekretarijata za saobraćaj davanje saglasnosti postavljanje signalizacije na internim saobraćajnicama.


Sekretarijat za saobraćaj je u odgovoru dobijenom 10.09.2022. godine obavestio stambene zajednice da je:


„Sekretarijat za saobraćaj organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda koja je nadležna za tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima na teritoriji Grada, te ne može izdati saglasnost za postavljanje saobraćajne signalizacije na internim saobraćajnicama.
Prilikom održavanja stambenih objekata, površina javne namene, površina u javnom korišćenju i drugih površina koje koriste stanari i njihovi posetioci neophodno je poštovanje svih važećih propisa u cilju zaštite javnog interesa. S obzirom da interne saobraćajnice svakodnevno koriste vozači koji poštuju odredbe ZOBS-a na putevima koji je usklađen sa Evropskom konvencijom o saobraćaju, mišljenja smo da je prilikom izrade Projekta prema kome će biti postavljena saobraćajna signalizacija i oprema, kao i investicionog i tekućeg održavanja internih saobraćajnica u naselju Zemunske kapije neophodno primenjivati Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji.“

Šta ovo u konkretnom slučaju znači? Stambene zajednice mogu odlukom na sednicama pokrenuti nabavku i postavljanje nedostajućih saobraćajnih znakova, usporivača i saobraćajnih ogledala uz Projekat i saglasnost, ali čiju saglasnost s obzirom na to da su projektnom dokumentacijom saobraćajnice definisane kao interne i da Sekretarijat za saobraćaj ne može izdati saglasnost koja se odnosi na interne saobraćajnice.


U neformalnom razgovoru sa predstavnikom Sekretarijata za saobraćaj upravnici stambenih zajednica dobili su odgovor da zbog navedenog raskoraka u propisima i postojećem projektu kojim su saobraćajnice definisane kao interne i nemogućnosti davanja njihove saglasnosti tužimo Građevinsku direkciju Srbije.


S obzirom na to da su u prethodnom periodu održani gradski izbori i da je konstituisana nova gradska vlast, samim tim su zamenjeni i predstavnici sa kojima smo do sada vodili razgovore na ovu temu, ostaje da se pokrene neka nova inicijativa sa predstavnicima gradske vlasti radi pokušaja iznalaženja rešenja za gore navedenu situaciju kao i druge otvorene teme o iznalaženju rešenja dodatnih parking mesta i rekonstrukcije okolnih ulica predviđenih planom detaljne regulacije.


Takođe, ovim putem obaveštavamo stanare svih stambenih zajednica da projektovani iznos novca od 589.040,00 rsd po ponudi za nabavku i postavljanje saobraćajnih znakova, usporivača i saobraćajnih ogledala nije skinut sa računa nijedne stambene zajednice. Iznos je opredeljen iz razloga što se u Program investicionog održavanja za svaku godinu mora projektovati iznos sredstava za svaku od stavki predloženih Programom. Isto tako, obaveštavamo stanare da se Program usvaja za tekuću godinu i da nije izričito propisano da se stavke iz Programa moraju realizovati u navedenom periodu.


U nastavku možete preuzeti odgovor Sekretarijata za saobraćaj.(za zoom - klik na sliku)


Recent Posts

See All

1 comentário


Pošto je usvojena odluka o angažovanju saobraćajnog inženjera za izradu projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme na interne saobraćajnice u naselju, koji su sledeći koraci po ovom pitanju? Hvala.

Curtir
bottom of page