top of page

Poziv za sednicu skupštine stambene zajednice - 03.11.2022

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl.glasnik RS", broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), svim vlasnicima posebnih delova upućuje se