top of page

Zelenilo u Zemunskim kapijama: Može li bolje i kako?

Na inicijativu da se ispitaju mogućnosti unapređenja zelenila na zajedničkim, javnim površinama na nivou celog naselja Zemunske kapije, kompanija 4evergreen je dostavila