top of page

Zelenilo u Zemunskim kapijama: Može li bolje i kako?

Na inicijativu da se ispitaju mogućnosti unapređenja zelenila na zajedničkim, javnim površinama na nivou celog naselja Zemunske kapije, kompanija 4evergreen je dostavila ponudu upravnicima stambenih zajednica 4. oktobra.


Primopredaja zelenila od Građevinske Direkcije Srbije i njenih podizvođača je obavljena u oktobru (2022) uz napomenu praćenja stanja do proleća po pitanju površina sa korovom. Iako je u martu ove godine održano glasanje o stavkama iz tada aktuelne ponude kompanije 4evergreen (ugradnja zalivnog sistema, izrada staza kod C i F zgrade, nabavka držača i postavljanje izolacije za žardinjere), do sada je jedino zalivni sistem plaćen i ugrađen, ostale usluge nisu nabavljene ili plaćene iz budžeta stambenih zajednica zbog trajanja garancije.


Kako bi se predstavnici stambenih zajednica ZK do detalja upoznali sa ponudom, u četvrtak 20. oktobra u kancelariji CSI održan je sastanak sa Dušanom Koprivicom, direktorom firme 4evergreen.


Tokom sastanka stavku po stavku prošlo se kroz sve predložene vrste biljaka iz ponude i lokacije sadnje, a ispod su navedeni glavni zaključci sastanka:

 • Mimo ponude, razgovaralo se o tome kako da se izrade prave staze na osnovu onih koje su stanari sami redovnim korišćenjem, a usled potrebe, formirali (na slici, obeleženo strelicama: od zgrade C prema ulici i od F kraća i duža staza prema ulici); 4evergreen je izradio kraću stazu kod F zgrade koristeći dekorativni materijal (šljunak), ali je zaključeno da za potrebe stanara (npr. za prevoženje dečijih kolica) treba obezbediti stazu od čvrstog, postojanog materijala i preporuka je da se angažuje građevinska firma da uradi sve potrebne staze na taj način;


 • Dogovoreno je da se pokretne žardinjere koje trenutno stoje ispred ulaza u H bolje strateški rasporede duž ivice trotoara kako bi se onemogućilo nesavesnim vozačima da automobilima oštećuju postavljene ploče;

 • Što se zatečenog stanja zelenila tiče, ocena 4evergreen predstavnika je da je projekat parternog uređenja zelenila od strane firme koje je prethodno održavala zelenilo (greenday) imao nedostatke - sistem za zalivanje nije adekvatno podešen, izbor sadnica i vrsta nije bio odgovarajući, ostavljeno je mnogo golih, nepokrivenih površina (naročito oko F zgrade);

 • Problemi koji se svode na to da treba pribaviti odgovarajući sadni materijal kako bi se pokrile trenutno prazne površine, ukloniti propalo bilje i rastinje (npr. vrbe uvenule usled suše u žardinjerama unutar G i H) i ujednačiti izgled, stepen održavanja i utisak o dekorativnom rastinju na nivou celog naselja, te započeti u narednom periodu sa uspostavljanjem adekvatne mreže navodnjavanja kako bi biljke preživele visoke temperature i periode suše tokom leta;

 • Predstavnici H2 stambene zajednice preneli su da su se pre sastanka neformalno konsultovali sa pejzažnim arhitektom, koji ocenjuje da je ponuda koju je 4evergreen dao korektna, uz par preporuka:

  • da se sa sadnjom počne ove jeseni, dok nije kasno zbog vremenskih prilika, ali i porasta cena koje se očekuju na proleće,

  • da se umesto žalosnog duda ili katalpe sadi lonicera, jer je otpornija,

  • da se za biljke na suncu predlažu hortenzije i pampas;

Zaključeno je da predlog zamene planiranog žalosnog duda ili katalpe lonicerom nije logičan (jer su žalosni dud i katalpa drvo, a lonicera žbun), dok predlog sadnje hortenzija na suncu takođe nije smislen (jer hortenzije vole senku), uz napomenu da se leti žardinjere u centru objekta H dosta ugreju, pa samim tim i zemlja, stoga biljke kao što su lonicere u tim žardinjerama ne mogu ni opstati;

 • Opcija koja je ponuđena je da se akcija nabavke i sadnje podeli na dve etape: pre zime sadnja velikih biljaka (drveće: žalosni dud, šljiva i sl.), a da se na proleće zasade pokrivači tla, trave i žbunje;

 • Započet je i razgovor oko održavanja zelenog zida u ulazima zgrade H, gde je investitor sa izvođačem umesto UV grow light sijalica postavio obične (mada su u G zgradi postavljene adekvatne sijalice); modaliteti za obezbeđivanje i održavanje optimalnih uslova za rast biljaka u H zgradi će se pronaći u narednom periodu uz pomoć 4evergreen predstavnika;

 • Razgovor o spasavanju drveta kestena iz parka biće ostavljen za neki naredni sastanak, budući da bi sa tretmanom trebalo započeti na proleće.


Kako bi se iskoristilo vreme za sadnju, a da bismo izbegli porast cena koji nas očekuje naredne godine na proleće, 4evergreen je nakon sastanka dostavio 22. oktobra i razloženu ponudu koja obuhvata samo pomenuto visoko rastinje za koje bi bilo dobro da se zasadi pre zime.


Razmatranje ponude i izjašnjavanje stanara očekuje se u narednim danima na redovnim sastancima stambenih zajednica.


697 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page