top of page

Rezultati ankete: Bankomati u naselju Zemunske kapije

Tokom prve i druge sedmice februara, stanovnici naselja Zemunske kapije imali su priliku da se popunjavanjem ankete izjasne o potrebi postojanja bankomata.