top of page

Rezultati ankete: Bankomati u naselju Zemunske kapije

Tokom prve i druge sedmice februara, stanovnici naselja Zemunske kapije imali su priliku da se popunjavanjem ankete izjasne o potrebi postojanja bankomata.


Učešće u anketi uzeo je 851 stanovnik naselja. Uzimajući u obzir približan broj punoletnih članova domaćinstva (1.5, odnosno 2) po stanu, možemo reći da se izjasnilo oko 40% stanara.


Na pitanje da li smatrate da je u naselju Zemunske kapije potrebno postavljanje bankomata, potvrdno je odgovorilo 847, dok je negativno odgovorilo njih 4.


Što se tiče zastupljenosti banaka, odnosno klijenata banaka koji imaju otvorene tekuće račune u nekoj od banaka koje posluju na teritoriji Republike Srbije, najveći procenat, odnosno broj izjašnjenih u anketi navelo je da poseduje račun u banci Intesa - njih 320, zatim sledi Komercijalna banka - njih 218 i Raiffeisen banka - njih 76.


Pregled ostalih banaka:

 • OTP Banka - 68,

 • Banka Poštanska štedionica - 42,

 • Unicredit Bank - 35,

 • Erste bank - 34,

 • Mobi banka - 19,

 • Credit Agricole Bank - 9,

 • NLB Banka - 8,

 • Sberbank - 8,

 • Halkbank - 5,

 • Addiko Bank - 3,

 • Eurobank Direktna - 3,

 • AIK Banka - 2,

 • Procredit Bank - 1.

Niko od u anketi izjašnjenih stanovnika naselja nema otvoren račun u preostalih sedam banaka, među kojima su Alta banka, Api bank, Bank of China, Expobank, Mirabank, 3Banka i Srpska banka.


Upravnici stambenih zajednica će u narednim danima uputiiti zahtev bankama kako bi se eventualno sa nekom od istih postigao dogovor oko postavljanja bankomata u naselju. Smatramo da bi se postavljanje nekog od bankomata banaka upotpunio deo sadržaja u samom naselju, a time i smanjilo vreme i potreba za odlazak do ostalih najbližih bankomata koji su udaljeni u proseku 2km.

1,270 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page